Koulutettava täyttää ja palauttaa arviointilomakkeen sähköisesti terveyskeskuskoulutusjakson lopussa. Jos terveyskeskuskoulutus koostuu useista jaksoista, jokainen jakso arvioidaan erikseen.

Vahvistusviesti arviointiin vastaamisesta toimitetaan 9 kk:n terveyskeskuskoulutuksen jälkeen koulutustodistusten kanssa Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekuntaan.

TERVEYSKESKUSARVIOINTI

Erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen 9 kk:n terveyskeskuskoulutus

 

Terveyskeskuksen tiedot

Koulutusohjelma

Arviointi

Vastaa valitsemalla sopivin vaihtoehto: 1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=jokseenkin samaa mieltä, 4=täysin samaa mieltä

Palvelu
1 2 3 4
Sain riittävän perehdytyksen työtehtäviini.
Työni oli monipuolista terveyskeskuslääkärin työtä.
Minulla oli mahdollisuus konsultoida kouluttajaani ja/tai muita lääkäreitä.
Voin vaikuttaa työjärjestelyihini.
Ohjaus
1 2 3 4
Minulle oli nimetty kouluttajalääkäri.
Kouluttajalääkäri käytti työaikaansa ohjaamiseeni.
Saamaani ohjaukseen kuului yleislääkärin työn kannalta keskeisten teemojen käsittelyä.
Myös omat oppimistarpeeni vaikuttivat ohjaamiseeni.
Käytössäni oli lokikirja, jota hyödynnettiin ohjauksessa.
Sain työstäni oppimista ohjaavaa palautetta palveluni aikana.
Koulutus
1 2 3 4
Terveyskeskuksessa oli säännöllistä toimipaikkakoulutusta.
Osallistuin lääkärien kokouksiin / koulutuksiin keskimäärin viikoittain.
Osallistuin moniammatillisiin kokouksiin / koulutuksiin.
Arvosana
4 5 6 7 8 9 10
Millaisen kouluarvosanan annat terveyskeskukselle oppimisympäristönä ajatellen omaa koulutustasi?

Tietojen lähetys

Kiitos vastauksestasi.

Järjestelmänä Eduix E-lomake