Kyselyllä kerätään tietoa STARA (Sosiaalinen media työnhaun ja rekrytoitumisen apuna) -hankkeen kehittämistyöhön. Valtakunnallinen ESR-hanke toteutetaan TAMK:n, Laurea AMK:n, Lapin AMK:n ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyönä.

Vastaamalla olet mukana kehittämässä korkeakouluopiskelijoiden uraohjausta.

 

#SOMETADUUNIIN

Tervetuloa vastaamaan kaikille korkeakouluopiskelijoille suunnattuun kyselyyn!

 

Aloita kysely

 
Sivu 1 / 7
Järjestelmänä Eduix E-lomake