Kuopion kaupunginkirjaston verkkokirjaston käytettävyys

Tervetuloa täyttämään kyselyä kirjaston uuden verkkokirjaston käytettävyydestä. Kysely on laadittu Kaisa Hämäläisen pro gradu -tutkielmaa "Kuopion kaupunginkirjaston verkkokirjaston käytettävyys" varten.

Verkkokirjaston löydät osoitteesta kuopio.finna.fi. Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken suoritetaan kirja-arvonta. Arvontaan ei ole pakko osallistua.

Kysely on tarkoitettu verkkokirjastoa ainakin kerran käyttäneille. Kyselyn vastauksia käytetään Kuopion kaupunginkirjaston verkkokirjaston parantamiseen sekä arvioimiseen ja ne käsitellään anonyymeinä.

Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.

 

Kysely

Lue jokainen väittämä huolellisesti ja vastaa asteikolla 1-5 kuinka samaa mieltä väittämän kanssa olet. Jos olet epävarma tai et osaa sanoa, valitse keskimmäinen.
Täysin
eri mieltä
Jonkin verran
eri mieltä
En osaa
sanoa
Jonkin verran
samaa mieltä
Täysin
samaa mieltä
Luulen, että haluaisin käyttää verkkokirjastoa usein.
Mielestäni verkkokirjasto on turhan monimutkainen.
Mielestäni verkkokirjastoa on helppo käyttää.
Luulen, että tarvitsisin teknistä tukea verkkokirjaston käytössä.
Mielestäni verkkokirjaston eri toiminnot on yhdistetty hyväksi kokonaisuudeksi.
Mielestäni verkkokirjastossa on liikaa epäjohdonmukaisuuksia.
Uskon, että useimmat ihmiset oppivat nopeasti käyttämään verkkokirjastoa.
Mielestäni verkkokirjaston käyttäminen tuntuu vaivalloiselta.
Tunnen itseni todella varmaksi käyttäessäni verkkokirjastoa.
Jouduin opettelemaan monia asioita ennen kuin pääsin alkuun verkkokirjaston käytössä.
 
Sivu 1 / 4
Järjestelmänä Eduix E-lomake