Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät 15-16.2.2018 - teemaryhmä- ja symposiumehdotukset

Tutkimuspäiville voi tarjota tällä verkkolomakkeella teemaryhmiä, symposiumeja ja pyöreän pöydän keskusteluja. Samalla lomakkeella voi ehdottaa myös ennakkotyöpajoja, jotka järjestetään ke 14.2 klo 16-19.

 

Teemaryhmä voi muodostua jo olemassa olevista tutkijaryhmistä tai verkostoista, tai se voi koostua vapaamuotoisemmin saman teeman alle sijoittuvista esityksistä, jotka valitaan konferenssiin tarjottujen papereiden pohjalta.

 

Jos teet useamman ehdotuksen, täytä jokaista varten oma lomake. Myös englannin- ja ruotsinkielisiä ryhmiä voi järjestää. Kirjoita siinä tapauksessa ehdotuksen kuvaus sillä kielellä, jolla työskentely tapahtuu.

 

Ehdotukset tulee tehdä viimeistään 18.8.2017 mennessä. Lisätietoja: jyri.manninen@uef.fi, puh. 050-3815359

 

 

Ehdotukset

Ennakkotyöpajan/teemaryhmän/symposiumin/pyöreän pöydän ilmoittajan nimi ja yhteystiedot. Ilmoittaja toimii samalla ryhmän vastuuhenkilönä ja vetäjänä. Mikäli kyseessä on useamman vetäjän yhteinen ryhmä, ilmoita muiden vetäjien nimet alempana.

 

Mitä ehdotus koskee?

 

Kirjoita seuraaviin kohtiin ennakkotyöpajan, teemaryhmän, symposiumin tai pyöreän pöydän keskustelun nimi (aihe) ja tiivis kuvaus, mistä siinä on kyse. Nämä tiedot tulevat näkyviin verkkosivuille ja konferenssin ohjelmaan. Viemällä hiiren pienen kysymysmerkin päälle saat esimerkin, minkätyyppinen aihe ja kuvaus voisi olla.

 

Lopuksi... konferenssissa on tavoitteena hyödyntää ja kokeilla erilaisia innovatiivisia tai ainakin vaihtoehtoisia "konferenssiandragogisia" työtapoja perinteisten paperiesitysten ja luentojen rinnalla. Ideana olisi löytää työmuotoja, jotka entistä paremmin mahdollistaisivat tutkijoiden, kehittäjien ja käytännön toimijoiden välisen vuorovaikutuksen, tutkimusten luovan käsittelyn ja toisilta oppimisen. Mikäli sinulla on ajatuksia tai kokemuksia tällaisista työmuodoista, voit tehdä ehdotuksen alla.

Tietojen lähetys

Järjestelmänä Eduix E-lomake