Matka-apurahahakemus/ Application for travel grant

Terveystieteiden tiedekunta myöntää haettavaksi tieteelliseen jatkokoulutukseen matka-apurahoja vuodelle 2019 yhteensä 60 000 €. Apurahoja myönnetään hakemusten perusteella dekaanin päätöksellä kaksi kertaa vuodessa:

 

-haku 31.3.2019 mennessä ja
-haku 31.8.2019 mennessä

 

Myöntämisen perusteet:

▪  apuraha on tarkoitettu jatko-opiskelijoiden kongressimatkoihin ja väitöstutkimukseen kiinteästi liittyvistä tutkimusvierailuista aiheutuviin matkoihin

▪  hakijalla on oma esitys tai vastaava kyseisessä kongressissa

▪  hakijan kokousjulkaisussa näkyy Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan ja sen laitoksen/yksikön nimi

▪  apurahahakemus tehdään ennen matkalle lähtöä, myöntö voi tapahtua matkan jälkeen riippuen apurahahaun sulkeutumisesta

▪  apurahaa myönnetään vain ulkomaan matkoihin (ei kurssi- tai työmatkoihin)

▪  apuraha myönnetään samalle henkilölle vain kerran vuodessa

▪  apurahahakemus hylätään, mikäli tarvittavia liitteitä ei ole toimitettu hakemuksen mukana

 

Tiedekunta myöntää apurahaa Euroopan matkaan enintään 550 € ja Euroopan ulkopuolelle suuntautuvaan matkaan enintään 900 €.    

 

Tiedekunnan myöntämää apurahaa haetaan Matka-apurahahakemus -lomakkeella, jonka liitteenä tulee olla kopio esityksen hyväksymisilmoituksesta ja esitysabstraktista, sekä ohjaajan lausunto (apuraha voidaan myöntää ehdollisena, jos hakemuksen liitteeksi ei vielä ole saatu esityksen hyväksymisilmoitusta. Apuraha maksetaan vasta hyväksymisilmoituksen toimittamisen jälkeen). Väitöstutkimukseen liittyvistä tutkimusvierailuista tulee hakemukseen liittää ohjaajan vahvistama lyhyt suunnitelma vierailusta.

 

Hakemukset tulee toimittaa hakuaikataulun mukaisesti liitteineen tällä lomakkeella.

 

Itä-Suomen yliopistoon työsuhteessa oleville jatko-opiskelijoille apurahaa ei voida maksaa henkilökohtaisena matka-apurahana pankkitilille, vaan apurahalla korvataan todellisia aiheutuneita matkakustannuksia voimassa olevan matkustusohjeen mukaisesti. Yliopistoon työsuhteessa olevan jatko-opiskelijan matkasuunnitelman hyväksyy laitoksen/yksikön tai projektin johtaja ja siinä vaiheessa tulee merkitä myös muu rahoituslähde, jos matkakustannukset ylittävät tiedekunnan myöntämän matka-apurahan. Työsuhteessa olevan jatko-opiskelijan tulee tehdä matkasuunnitelma ja matkalasku yliopiston matkustusohjeen mukaisesti. Matkalaskua käsittelevän taloussihteerin tulee toimittaa matkalasku apurahan osalta tiliöitäväksi taloussihteeri Sari Koskelolle.

 

Jatko-opiskelijoille, jotka eivät ole työsuhteessa Itä-Suomen yliopistoon, apuraha maksetaan apurahansaajan pankkitilille. Apurahansaaja vastaa itse matkajärjestelyistä ja matkasta aiheutuneista kustannuksista. Yliopiston matkavakuutus ei ole voimassa matkan aikana.

 


The Faculty of Health Sciences has allocated 60 000 € in 2019 for the travel grants of the postgraduate students. Dean will award the travel grants based on applications. There are two deadlines for applications:

 

- the first application round by March 31, 2019
- the second application round by August 31, 2018

 

The criteria for travel grant:

▪  it is meant for postgraduate students who participate in scientific congresses abroad or research visits related closely to the thesis project

▪  the student has his/her own scientific presentation in the congress

▪ it is obligatory that the name of the Faculty and the School/Institute/Department as the applicant’s affiliation is clearly indicated in all congress presentations and publications

▪  the application is submitted before departure. Grant can be awarded after the trip depending on the call deadlines

▪  the travel grant is only for foreign trips. It`s not meant for course trips or any kind of business trips

▪  the same person can be granted only once a year

▪  please note that applications with deficient information and deficient/missing attachments cannot be accepted

 

The compensation is in maximum 550 € to a congress in Europe and 900 € outside Europe.


Please fill in the form Application for Travel Grant, and send it with necessary appendices: presentation abstract, copy of acceptance letter for the presentation and supervisor’s statement.(The travel grant decision can be done conditionally in case the acceptance letter has not been received by the application deadline. Travel Grant will be paid after all documentation has been submitted). Students who applies grant for research visit needs to attach short plan approved by supervisor to the grant application.

 

Applications and attachments must be submitted with the electronic form before the application round deadlines.

 

The University cannot award the travel grant for its employees in the form of a travel grant. Instead, the university compensates the real, incurred travel costs of its employees in accordance with the travel instructions. The director of the unit or the director of the project accepts the travelling plan of a postgraduate student employed by the University. At that point, one must also indicate the other financial sources in case the travelling expenses exceed the funding by the Faculty. Students employed by the University are required to make their travel and travel claims in accordance with university´s travel instructions. After the trip units financial secretary should forward the travel claim to Financial secretary Sari Koskelo for completion of the travel grant. Amount that exceeds the awarded travel grant must be paid from other sources.

 

In case the grantee is not UEF staff member, the travel grant is paid for grantees personal bank account. Grantee is obliged to arrange all the necessary travel arrangements and is responsible for all the costs occurred from the trip. Please notice that University`s travel Insurance is not valid.


 

Henkilötiedot/Personal information

Jatko-opintotiedot / Information on doctoral studies

Matkan tiedot / Information on the proposed travel

Kopio kongressiesityksen hyväksymisilmoituksesta ja abstraktista, sekä ohjaajan lausunto liitetään hakemukseen yhtenä pdf-tiedostona. Tutkimusvierailuiden osalta lyhyt ohjaajan hyväksymä suunnitelma tulee liittää hakemuksen liitteeksi.

A copy of the presentation abstract and letter of acceptance along with supervisors statement must be attached in the application as a single pdf-file. Students who applies grant for research visits needs to attach short plan approved by supervisor to the grant application.

TÄRKEÄÄ: Viimeisen tallennuksen jälkeen sinun tulee liittää vaadittu liitetiedosto, joka sisältä yllä mainitut dokumentit yhtenä pdf-tiedostona. Liittämisen jälkeen lomake tallentuu automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta.

 

Onnistuneesti vastaanotetusta hakemuksesta tulee vahvistusviesti hakijan sähköpostiin. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä jussi.keinanen@uef.fi

 

IMPORTANT: After final SAVE, you will be asked to attach a file, at this point you should attach the above mentioned documents combined into one single pdf-document. After attaching, the form will be sent automatically without further notice.

Applicant should receive confirmation email after application has been received succesfully. If you have any problem, please contact jussi.keinanen@uef.fi

Proceed

Järjestelmänä Eduix E-lomake