Joensuun Yrittäjien jäsenkysely

 

Demografiset tekijät

Vastaajan ikä?
Yrityksen työntekijämäärä
Yrityksen liikevaihto
Yrityksen perustamisvuosi

Imago

Arvioi seuraavia väittämiä asteikolla 1-7.

1=täysin eri mieltä ja 7=täysin samaa mieltä.

1 2 3 4 5 6 7
Joensuun Yrittäjät on uudistumiskykyinen
Joensuun Yrittäjät on kaavoihin kangistunut
Joensuun Yrittäjät on asiantunteva
Joensuun Yrittäjät on luotettava
Joensuun Yrittäjät on rohkea
Joensuun Yrittäjät on läpinäkyvä
Joensuun Yrittäjät toimii pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti
Joensuun Yrittäjät on avoin

Hyödyllisyys

Arvioi seuraavia väittämiä asteikolla 1-7.

1=täysin eri mieltä ja 7=täysin samaa mieltä.

1 2 3 4 5 6 7
Joensuun Yrittäjien jäsenyydestä on ammatillista hyötyä
Joensuun Yrittäjien jäsenyydestä on liiketaloudellista hyötyä
Joensuun Yrittäjien jäsenyyden kautta saamistani verkostoista on hyötyä
Asiakkaani arvostavat yrittäjäjärjestön jäsenyyttä
Järjestö hoitaa edunvalvontaa tehokkaasti

Syyt jäsenyydelle

Arvioi seuraavia yrittäjäjärjestöön kuulumisen syitä asteikolla 1-7.

1=täysin yhdentekevää ja 7=erittäin tärkeää.

1 2 3 4 5 6 7
Yrittäjien kumppaneiden tarjoamat jäsenedut
Yrittäjien neuvontapalvelut
Verkostoitumismahdollisuus muiden yrittäjien kanssa
Yrittäjien edunvalvonta
Yrittäjäjärjestön kautta saatu informaatio
Tapahtumat
Mahdollisuus vaikuttaa itse yrittäjien asioihin
Yrittäjäaate
Koulutukset

Viestintäkanavat

Millä tavoin sinä haluat tietoa Joensuun Yrittäjien toiminnasta?

Arvioi seuraavien yrittäjäjärjestön viestintäkanavien merkitystä asteikolla 1-7.

1=täysin yhdentekevä kanava ja 7=erittäin tärkeä kanava.

1 2 3 4 5 6 7
Verkkosivusto
Sähköpostiin tuleva uutiskirje
Facebook
Twitter
Instagram

Viestinnän laatu

Arvioi seuraavia väittämiä asteikolla 1-7.

1=täysin eri mieltä ja 7=täysin samaa mieltä.

1 2 3 4 5 6 7
Joensuun Yrittäjien viestintä on informatiivista
Saan riittävästi tietoa Joensuun Yrittäjien tapahtumista ja koulutuksista
Saan riittävästi tietoa Joensuun Yrittäjistä järjestönä
Saan riittävästi tietoa Joensuun Yrittäjien tekemästä edunvalvonnasta
Saan riittävästi tietoa Joensuun Yrittäjien jäseneduista ja palveluista

Tapahtumat

Millaisia tapahtumia toivoisit Joensuun Yrittäjien järjestävän?

Arvioi seuraavien tapahtumien kiinnostavuutta asteikolla 1-7.

1=ei ollenkaan kiinnostava ja 7=erittäin kiinnostava.

1 2 3 4 5 6 7
Illanvietot
Kulttuuritapahtumat, esim. teatterimatkat
Yritysvierailut jäsenyrityksiin
Koulutustapahtumat
Yhteiset tapahtumat muiden yrittäjäyhdistysten kanssa
Vapaamuotoiset tilaisuudet, joissa ei varsinaista ohjelmaa
Perhetapahtumat
Yrittäjien väliset verkostoitumistilaisuudet
Liikuntatapahtumat

Avoimet kysymykset

Arvontaan osallistuminen

Tietojen lähetys