Itä-Suomen yliopisto
Kuopion kampus

Maksuton tai maksullinen tilavaraus

* Muut opetukset tai tilaisuudet  * Ainejärjestöjen varaukset
* Täydennyskoulutukset     * Eu-rakennerahastohankkeet

?-merkistä lisäinfoa.

 

Tilaisuuden tiedot

Ilmoita varauksen tai perumisen päivämäärä ja  kelloaika.
Varauksen tilavuokra

Jyvitettyjen tilakustannuksien mukaiset tilavuokrat:
- Yksiköiden järjestämät osallistumismaksulliset tilaisuudet henkilökunnalle tai ulkopuolisille osallistujille (esim. kansainväliset konferenssit, seminaarit, symposiumit ja muut tilaisuudet)

Ilmoita laskutusta varten vastuualue, projektinumero ja asiatarkastaja Rondossa! 

Täydennyskoulutus tai EU

EU-rakennerahaston valittuasi ilmoita laskutusta varten vastuualue, yliopiston projektinumero, rahoittajan antama hankenumero ja asiatarkastaja Rondossa. 
Jyvitetyt tilakustannukset

LISÄTIEDOT

Varaaja

Tietojen lähetys

Järjestelmänä Eduix E-lomake