UEF CONNECT TUTKIMUSRYHMÄN TILAUSLOMAKE

 

Tällä lomakkeella voidaan pyytää, että UEF CONNECT -verkkosivustolle perustetaan uusi tutkimusryhmä.

Kun työryhmä on perustettu, nimetyt ylläpitäjät saavat tiedon sähköpostilla tiedon asiasta.

Ylläpitäjät itse syöttävät ja muokkaavat työryhmän tietoja.

OHJEITA JA LISÄTIETOJA HEIMOSSA: https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/uefconnect/Sivut/etusivu.aspx

 

You can subsribe a new research group for the UEF CONNECT site with this form.

Once the group has been set up, an email will be sent to the named administrators.

The administrators will themselves feed and update the research group information.

MORE INFORMATION AND INSTRUCTIONS IN HEIMO: https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_en/services/uefconnect/Pages/home.aspx

 

 

TILAAJA/SUBSCRIBER

Tässä listauksessa on valinnoista riiippuen 2-4 tasoa. Kaikki tasot ovat pakollisia.
- valitse listalta ensin tiedekunta
- valitse seuraavaksi laitos/osasto
- Jos laitoksen/osaston jälkeen tulee vielä kolmas (ja neljäs) taso valittavaksi, on sekin täytettävä.

Depending on your unit, this is a 2-4 level list. All levels are obligatory.
- first choose you Faculty
- then choose your School/department
- in case there is also a third (and fourth) level, you have to choose your unit.

TUTKIMUSRYHMÄN TIEDOT/RESEARCH GROUP INFORMATION

Proceed

Järjestelmänä Eduix E-lomake