UEF CONNECT TUTKIMUSRYHMÄN TILAUSLOMAKE

 

Tällä lomakkeella voidaan pyytää, että UEF CONNECT -verkkosivustolle perustetaan uusi tutkimusryhmä.

Kun työryhmä on perustettu, nimetyt ylläpitäjät saavat tiedon sähköpostilla tiedon asiasta.

Ylläpitäjät itse syöttävät ja muokkaavat työryhmän tietoja.

OHJEITA JA LISÄTIETOJA HEIMOSSA: https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/uefconnect/Sivut/etusivu.aspx

 

You can subsribe a new research group for the UEF CONNECT site with this form.

Once the group has been set up, an email will be sent to the named administrators.

The administrators will themselves feed and update the research group information.

MORE INFORMATION AND INSTRUCTIONS IN HEIMO: https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_en/services/uefconnect/Pages/home.aspx

 

 

TILAAJA JA YLLÄPITÄJÄT/SUBSCRIBER AND OTHER ADMINS OF THE GROUP

Tässä listauksessa on valinnoista riiippuen 2-4 tasoa. Kaikki tasot ovat pakollisia.
- valitse listalta ensin tiedekunta
- valitse seuraavaksi laitos/osasto
- Jos laitoksen/osaston jälkeen tulee vielä kolmas (ja neljäs) taso valittavaksi, on sekin täytettävä.

Depending on your unit, this is a 2-4 level list. All levels are obligatory.
- first choose you Faculty
- then choose your School/department
- in case there is also a third (and fourth) level, you have to choose your unit.

TUTKIMUSRYHMÄN TIEDOT/RESEARCH GROUP INFORMATION

Linkki voidaan lyhentää haluamaasi muotoon/ The link can be shortened to the desired acronym.


Tutkimusryhmän osoitelinkki muodostuu oletusarvoisesti ryhmän nimestä (esimerkki):
https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/osaamisen-merkitys-digitalisoituvassa-yhteiskunnassa


The link for the research group is by default formed from the name of the group (e.g.):
https://uefconnect.uef.fi/en/group/the-importance-of-competence-in-a-digital-society


Lyhenne voi olla suomeksi tai englanniksi sama tai ne voivat olla erilaiset. / You can use the same acronym for both languages or the acronym can be different in English and in Finnish.


Kun haluat osoitteeksi lyhenteet, täytä alla olevat kentät./ Please, fill in fields below if you want use the acronyms for the links.

Proceed

Järjestelmänä Eduix E-lomake