Kiinteistön ja asunnon virheet (10 op), Tampere ja Lahti 2020Koulutusohjelma valmentaa hoitamaan vaativia kiinteistöjuridiikan riita-asioita. Koulutus järjestetään yhteistyössä Kiinteistölakimies Suomi Oy:n kanssa, joka laajenee koko Suomen kattavaksi lakimiesyhteisöksi.


Kenelle?


HUOM! Kaikille asuntokauppariitojen kanssa työskenteleville tai niihin tehtäviin aikoville (ei vaadita oikeustieteen tutkintoa). Kurssille otetaan enintään 20 opiskelijaa, etusija 2-5 vuotta lakimiehinä työskennelleillä ja kiinteistölakimiehen tehtävistä kiinnostuneille.

Koulutuspaikka Tampere ja Lahti

 

Kesto, laajuus ja rakenne


Koulutusohjelma sisältää neljä lähiopetuspäivää, yhden verkkotapaamisen ja itsenäistä työskentelyä koulutuspäivien välillä. Ensimmäisellä tapaamiskerralla opiskelijat saavat kehittämistehtävän, jota tehdään itsenäisesti koulutuksen kuluessa. Koulutusohjelman lopuksi käydään palautekeskustelu tehtävästä.

1. Kiinteistökaupan ja asuntokaupan sopimukset, vuokrasopimukset ja eri vastuutahot, 22.1.2020, Tampere

2. Kun kaupasta tulee riitaa – teknisenä asiantuntijana RTA, 12.2.2020, Tampere

3. Myyjän tiedonantovelvollisuus, ostajan tarkastus- ja selonottovelvollisuus, reklamaatio ja virheen seuraamukset oikeuskäytännön valossa, 25.3.2020, Tampere

4. Oikeudenkäynti ja tuomioistuinsovittelu kiinteistö- ja asuntoriita-asiassa, 29.4.2020, Lahti

5. Palautekeskustelu – verkkotapaaminen, 3.6.2020,  Kehittämistehtävän purku

 

Hinta

 

2400 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 2976 € (sis. luennot, sähköinen luentomateriaali, tehtävien tarkastaminen, aamu- ja iltapäiväkahvit koulutuspäivinä).

Osallistua voi myös yksittäisiin päiviin, jolloin hinta on 520 € + alv 124,80 €, yhteensä 644,80 €/pv

 

Ilmoittaudu viimeistään 10.1.2020

 

Lisätiedot

suunnittelija anne.keranen@uef.fi ja koulutussihteeri timo.hyttinen@uef.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöistä antaa myös henri.alinen@kiinteistolakimies.fi

 

 

Henkilötiedot

Työnantaja

Laskutustiedot

Koulutusten perumis- ja keskeyttämishdot

Ilmoittautuminen tulee perua viimeistään 14 kalenteripäivää ennen koulutuksen
alkamispäivää. Jos ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, laskutetaan asiakkaalta 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei ole peruttu ja/tai osallistuja ei saavu koulutukseen, veloitetaan asiakkaalta koulutuksen hinta täysimääräisesti (maksuttomassa koulutuksessa 100 euron käsittelymaksu). Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset ja pitkäkestoisten koulutusten koulutuskohtaiset perumisehdot.

Ilmoittautuneen asiakkaan tilalle voi samasta yrityksestä tai organisaatiosta osallistua toinen henkilö, ellei esim. koulutukseen ole erillistä valintaa/pääsykoetta tai ellei vaihtamiselle ole muuta estettä. Osallistumisen vaihtamisesta ei peritä erillistä korvausta. Vaihdoksesta tulee ilmoittaa etukäteen tai viimeistään koulutuksen alkaessa.

Lisätiedot

Ilmoittautumistiedot kirjataan Aducaten asiakkuuksienhallintajärjestelmään.

HUOM! Tallenna -napin painamisen jälkeen voit vasta lisätä haluamasi liitetiedoston!

Tietojen lähetys

Järjestelmänä Eduix E-lomake