Ilmoittautuminen Itä-Suomen yliopistoon kielikeskuksen opetukseen / Registration to the University of Eastern Finland, Language Centre

Tämän lomakkeen tiedot siirretään Itä-Suomen yliopiston opiskelijarekisteriin. Opintojakson suorittamiseen liittyvät tiedot saat sähköpostilla ennen opetuksen alkamista.

Your personal information will be stored in the student register of UEF. You will get more information about the course by e-mail before the course starts.

 

 

Henkilötiedot / Personal Data

Sukupuoli / Gender

Osoitetiedot / Contact information

Opiskelutiedot ja ilmoittautuminen / Study information and enrolment

Opintojaksot, joille ilmoittaudut / I enrol to following courses:

Tietojen luovuttaminen opiskelijarekisteristä / Disclosure of personal information

?
Kyllä / Yes Ei / No
Nimi- ja yhteystietoni saa luovuttaa / I hereby give my consent to giving out my name and contact information from the student register

Proceed

Itä-Suomen yliopiston käytännöt ja lisätiedot henkilötietojen käsittelystä ovat osoitteessa /
Data protection and processing of personal data in UEF
http://www.uef.fi/fi/web/tietosuoja

Jos sinulla on kysyttävää ilmoittautumisesta, ota yhteyttä kielikeskukseen. Tarkemmat yhteystiedot löydät osoitteesta / Any questions about the enrolment, please contact
http://www.uef.fi/en/web/kielikeskus/hallinto-yhteystiedot

 

Järjestelmänä Eduix E-lomake