Hannu Mustakallion emerituskirja 2019 "Kaikki olemme jostain kotoisin"

Itä-Suomen yliopiston kirkkohistorian professori Hannu Mustakallio siirtyy emeritukseksi 28.2.2019. Hän on koonnut eri yhteyksissä pitämiään puheita ja julkaisemiaan artikkeleita kokonaisuudeksi, joka julkaistaan juhlapäivän kunniaksi.

Emerituskirjan toimittavat dosentti Ilkka Huhta ja apulaisprofessori Pekka Metso. Kirjan toimituskuntaan kuuluvat lisäksi dosentti Jouko Kiiski ja yliopistonlehtori Heikki Salomaa.

 

Kirjaan sisältyy runsaat 60 kirjoitusta, joista 25 on refereearvioinnin läpikäyneitä tieteellisiä artikkeleita. Lisäksi mukana on luettelot professori Mustakallion kirjallisesta tuotannosta 2011–2019 sekä hänen johdollaan valmistuneista graduista ja väitöskirjoista. Arvioitu sivumäärä on noin 350 sivua ja koko 17 x 24 cm. Teoksen ulkoasusta vastaa graafikko Leea Wasenius. Mukana on runsaat 20 kuvaa.

 

Teos sisältää aluksi näytteitä Hannu Mustakallion henkilökohtaisesta tiestä Pohjois-Suomesta Pohjois-Karjalaan. Seuraavaksi nousee esille hänen toimintansa yliopistossa Joensuussa ja Pohjois-Karjalassa. Artikkelien kohdealueina ovat lisäksi muun muassa Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa. Artikkeleissa hän käsittelee muun muassa kirkon poliittis-yhteiskunnallista roolia, lestadiolaisuutta pohjoisena ilmiönä ja henkilöhistoriaa.

Kirjan julkaisee Karjalan teologinen seura (KTS), jonka toimintaa se myös dokumentoi. Kirjan sisällysluettelo on esitelty KTS:n kotisivuilla (www.karjalanteologinenseura.fi).

 

Teoksen hinta on 35 e (sisältää tarvittaessa postimaksun), yhteisöiltä 60 e (sisältää tarvittaessa postimaksun) ja perustutkintoa suorittavilta opiskelijoilta 20 e (nouto yliopistolta). Maksu suoritetaan tilauksen yhteydessä Karjalan teologisen seuran tilille FI49 5770 0520 1390 53. Maksusuorituksen viestikenttään tulee merkitä "Mustakallio 2019” ja tilaajan nimi. Kirjan tilaukset tulee tehdä TORSTAIHIN 24.1.2019 mennessä.

 

Kirja julkistetaan ja on jaossa Hannun emeritusjuhlassa, joka alkaa torstaina 28.2.2019 klo 13 teologian osaston salissa AT100. Juhlaan ovat kaikki halukkaat lämpimästi tervetulleita!

 

Tilaaja

Seuraavat tiedot julkaistaan onnittelijoiden luettelossa.

PYYDÄMME MAKSAMAAN KIRJAN TILAUKSEN ENSI TILASSA Karjalan teologisen seuran tilille FI49 5770 0520 1390 53. Hinta on 35 e (henkilötilaajat), 20 e teologian opiskelijat (perustutkintoa suorittavat, kirjan nouto yliopistolta) ja 60 e yhteisöt.

Tilaukseni on

ANNATKO SUOSTUMUKSEN KÄYTTÄÄ edellä antamaasi sähköpostiosoitetta Karjalan teologisen seuran toiminnasta tiedottamiseen?

Suostumus KTS:n viestintään

Tietojen lähetys

Kiitos tilauksesta!

 

Järjestelmänä Eduix E-lomake