Hyvä rintasyöpäleikkauksen läpikäynyt nainen,

Opiskelen Itä-Suomen yliopistossa sosiaalipsykologiaa ja kerään pro gradu -tutkielmani aineistoksi rintasyövän vuoksi rinnanpoistoleikkauksen läpikäyneiden naisten kertomuksia kokemuksistaan syövän sairastamisen ja hoidon aiheuttamista kehon muutoksista ja niihin sopeutumisesta. Tutkimukseen voivat osallistua naiset, joille on tehty rintasyöpäleikkaus vähintään kaksi vuotta sitten.

Tarinan voi kirjoittaa omalla nimellä, nimimerkillä tai nimettömänä. Tutkimuksessa kirjoituksia käsitellään luottamuksellisesti. Tutkimusaineisto säilytetään ja käsitellään hyviä eettisiä tutkimuskäytänteitä noudattaen siten, että ainoastaan vaitiolovelvollisuuden sitomat työn ohjaajat ja tarkastaja voivat saada aineistoa nähtäväkseen. Tutkielmassa käytetään sitaatteja kirjoituksista siten, ettei kirjoittajia voi tunnistaa. Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista.

Usein sairauskokemuksesta kirjoittamista pidetään myönteisenä kokemuksena, vaikka ikävistä asioista kirjoittaminen voi nostaa pintaan ahdistaviakin tunteita. Usein sen kuitenkin koetaan olevan myös helpottavaa.

Jos päätät osallistua, toivon, että lähettäisit minulle kirjoituksesi 31.1.2019 mennessä. Tutkimuksen on tarkoitus valmistua vuoden 2019 aikana.

Jokainen tarina on suuri apu tutkimukselleni. Vastaan mielelläni mahdollisiin kysymyksiin ja kerron lisää tutkimuksesta.

Ystävällisin terveisin,
Johanna Hätilä, sosiaalipsykologian opiskelija (YTK), johhat@student.uef.fi
Tutkimuksen ohjaaja: sosiaalipsykologian professori Vilma Hänninen, vilma.hanninen@uef.fi

Rintasyöpäleikkauksen läpikäyneiden naisten kokemuksia kehonsa muutoksista ja niihin sopeutumisesta

 

Voit käsitellä kirjoituksessasi esimerkiksi seuraavia teemoja:

Millaisia muutoksia kehossasi on ollut rintasyövän ja sen hoidon vuoksi?

Miten nämä muutokset ovat vaikuttaneet elämääsi?

Mitkä asiat ovat auttaneet sopeutumaan kehosi muutoksiin?

Mitkä asiat ovat puolestaan olleet haasteellisia sopeutumiselle?

Miten olet selvinnyt näistä haasteista?

Voit laittaa taustatiedoiksi ikäsi, sairastumisvuoden ja rintasyöpäleikkausvuoden.


Kirjoituksen pituuden voit itse päättää. Kirjoitustilan maksimimerkkimäärä on 5000 merkkiä. Voit kirjoittaa omalla tyylilläsi, eikä kieliopista ole tarpeen huolehtia.

 

Kirjoitukseni

Tietojen lähetys

Lämmin kiitos kirjoituksestasi!

Järjestelmänä Eduix E-lomake