Hei,

Mitä mieltä olet Suomen ortodoksisen kirkon toiminnasta? Miksi osallistut tai et osallistu seurakuntasi toimintaan?

Monissa seurakunnissa aktiivisesti toimintaan osallistuvien keski-ikä on kunnioitettavan korkea. Ikäjakauma herättää kysymään, miksi monet nuoret aikuiset ja keski-ikäiset ortodoksit osallistuvat harvoin tai eivät lainkaan seurakuntansa toimintaan.

Mikäli olet 20-45 -vuotias Suomen ortodoksisen kirkon jäsen, voit osallistua kyselyyn riippumatta siitä oletko kirkollisesti aktiivinen vai et. Kyselylomakkeella ei kerätä yhteystietojasi eikä ip -osoitettasi.

Kyselyyn vastaamalla tuotat tietoa ikäryhmäsi kirkollisen aktiivisuuden motiiveista ja esteistä. Vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Tutkimuksen tavoitteena on tarjota kirkolle tietoa, jonka avulla se voi paremmin tavoittaa erityisesti ikäryhmän kirkollisesti passiivisia jäseniä.

Kysely liittyy käytännöllisen teologian pro gradu –tutkielmaani, jossa selvitetään 20-45 -vuotiaitten ortodoksien käsityksiä kirkkonsa toiminnasta.

Kyselyn vastausaika päättyy 18.12.2018 klo 24. Vastaan mielelläni tutkimusta koskeviin tiedusteluihin.

Ystävällisesti,
Mikko Punkki
040-593 1732, etunimi.sukunimi@metamanager.fi

Kyselytutkimus 20-45 -vuotiaille Suomen ortodoksisen kirkon jäsenille

Ole hyvä ja tutustu tutkimuksen tiedotteeseen ja tietosuojaselosteeseen ennen kyselyyn vastaamista.

 

Suostumuksen antaminen vastausten käyttöön pro gradu -tutkielmassa

1) Vastaajan taustatiedot

b) Sukupuolesi
c) Siviilisäätysi
e) Onko sinut kastettu pienenä lapsena ortodoksiseen kirkkoon vai oletko liittynyt oma-aloitteisesti kirkkoon? Valitse sopiva vaihtoehto.
f) Koulutuksesi
h) Oletko kirkon työntekijä tai ortodoksisen teologian opiskelija?

2) Osallistuminen kirkon toimintaan

a) Kuinka usein olet osallistunut jumalanpalveluksiin vuoden 2018 aikana? Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista.

b) Kuinka usein olet osallistunut kirkon muuhun toimintaan vuoden 2018 aikana? Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista kunkin toimintamuodon kohdalla.

Kuorotoiminta
Luottamushenkilötoiminta
Vapaaehtoistoiminta (kaikki se toiminta, jonka olet tehnyt seurakunnan hyväksi ilman korvausta)
Kerhotoiminta (oma osallistumisesi)
Kerhotoiminta (lastesi osallistuminen)
Ikonimaalauspiiri
Raamattupiiri/kinkerit
Seurakuntaillat, retket tai muut vastaavat tapahtumat
Leirit (oma osallistumisesi)
Leirit (lastesi osallistuminen)
Muu toiminta

3) Miksi osallistut kirkon toimintaan? Merkitse motiivejasi parhaiten kuvaava kohta jokaiselta riviltä.

Jumalanpalvelukset
0 = täysin merkityksetön 1 = melko merkityksetön 2 = jonkin verran tärkeä 3 = melko tärkeä 4 = erittäin tärkeä
Ehtoolliseen osallistuminen
0 = täysin merkityksetön 1 = melko merkityksetön 2 = jonkin verran tärkeä 3 = melko tärkeä 4 = erittäin tärkeä
Muut sakramentit (katumus, sairaanvoitelu, kaste, avioliitto)
0 = täysin merkityksetön 1 = melko merkityksetön 2 = jonkin verran tärkeä 3 = melko tärkeä 4 = erittäin tärkeä
Muut toimitukset (esim. kodinpyhitys, hautauspalvelus ja vainajien muistopalvelus)
0 = täysin merkityksetön 1 = melko merkityksetön 2 = jonkin verran tärkeä 3 = melko tärkeä 4 = erittäin tärkeä
Sielunhoidolliset keskustelut kirkon työntekijän kanssa
0 = täysin merkityksetön 1 = melko merkityksetön 2 = jonkin verran tärkeä 3 = melko tärkeä 4 = erittäin tärkeä
Rukoilu, hiljentyminen ja/tai rauhoittuminen kirkossa
0 = täysin merkityksetön 1 = melko merkityksetön 2 = jonkin verran tärkeä 3 = melko tärkeä 4 = erittäin tärkeä
Toisten seurakuntalaisten tapaaminen
0 = täysin merkityksetön 1 = melko merkityksetön 2 = jonkin verran tärkeä 3 = melko tärkeä 4 = erittäin tärkeä
Virkistys
0 = täysin merkityksetön 1 = melko merkityksetön 2 = jonkin verran tärkeä 3 = melko tärkeä 4 = erittäin tärkeä
Haluan tukea seurakuntaani omalla panoksellani
0 = täysin merkityksetön 1 = melko merkityksetön 2 = jonkin verran tärkeä 3 = melko tärkeä 4 = erittäin tärkeä
Joku muu osallistumissyy
0 = täysin merkityksetön 1 = melko merkityksetön 2 = jonkin verran tärkeä 3 = melko tärkeä 4 = erittäin tärkeä

4) Kuinka paljon seuraavat asiat estävät osallistumistasi kirkon toimintaan?

Kiire (perhe, työ)
0 = ei lainkaan 1 = vähän 2 = melko paljon 3 = paljon 4 = erittäin paljon
Koen kirkon liian suvaitsevaiseksi
0 = ei lainkaan 1 = vähän 2 = melko paljon 3 = paljon 4 = erittäin paljon
Koen kirkon suvaitsemattomaksi
0 = ei lainkaan 1 = vähän 2 = melko paljon 3 = paljon 4 = erittäin paljon
Muut opilliset näkemyserot (omat näkemyksesi vs. kirkon oppi)
0 = ei lainkaan 1 = vähän 2 = melko paljon 3 = paljon 4 = erittäin paljon
En usko Jumalaan
0 = ei lainkaan 1 = vähän 2 = melko paljon 3 = paljon 4 = erittäin paljon
Olen enemmän kiinnostunut muista kristillisistä uskontokunnista
0 = ei lainkaan 1 = vähän 2 = melko paljon 3 = paljon 4 = erittäin paljon
Olen enemmän kiinnostunut ei-kristillisistä uskontokunnista
0 = ei lainkaan 1 = vähän 2 = melko paljon 3 = paljon 4 = erittäin paljon
Välimatka kirkolle/muuhun seurakunnan kohteeseen
0 = ei lainkaan 1 = vähän 2 = melko paljon 3 = paljon 4 = erittäin paljon
Taloudelliset syyt
0 = ei lainkaan 1 = vähän 2 = melko paljon 3 = paljon 4 = erittäin paljon
Sairaus/vamma
0 = ei lainkaan 1 = vähän 2 = melko paljon 3 = paljon 4 = erittäin paljon

KYSYMYS 4) Kuinka paljon seuraavat asiat estävät osallistumistasi kirkon toimintaan? JATKUU

Ajankohta, kiinnostavat palvelut eivät ole sopivaan aikaan käytettävissä
0 = ei lainkaan 1 = vähän 2 = melko paljon 3 = paljon 4 = erittäin paljon
En pysty vaikuttamaan kirkon/seurakuntani toimintaan vaikka haluaisin
0 = ei lainkaan 1 = vähän 2 = melko paljon 3 = paljon 4 = erittäin paljon
Tunnen itseni yksinäiseksi ja/tai ulkopuoliseksi seurakunnan toiminnassa
0 = ei lainkaan 1 = vähän 2 = melko paljon 3 = paljon 4 = erittäin paljon
Olen kokenut seurakunnassa kiusaamista tai muunlaista häirintää
0 = ei lainkaan 1 = vähän 2 = melko paljon 3 = paljon 4 = erittäin paljon
Olen perheeni/sukuni ainoa ortodoksi
0 = ei lainkaan 1 = vähän 2 = melko paljon 3 = paljon 4 = erittäin paljon
Aktiiviseksi kristityksi leimautumisen pelko
0 = ei lainkaan 1 = vähän 2 = melko paljon 3 = paljon 4 = erittäin paljon
Seurakunnan työntekijän tai työntekijöiden toiminta
0 = ei lainkaan 1 = vähän 2 = melko paljon 3 = paljon 4 = erittäin paljon
Piispan toiminta tai lausunnot
0 = ei lainkaan 1 = vähän 2 = melko paljon 3 = paljon 4 = erittäin paljon
Kirkon palvelukeskuksen toiminta tai lausunnot
0 = ei lainkaan 1 = vähän 2 = melko paljon 3 = paljon 4 = erittäin paljon
Lapsuuden tai nuoruuden kokemukset uskonnonopetuksesta tai muusta uskontokasvatuksesta
0 = ei lainkaan 1 = vähän 2 = melko paljon 3 = paljon 4 = erittäin paljon
Joku muu syy
0 = ei lainkaan 1 = vähän 2 = melko paljon 3 = paljon 4 = erittäin paljon

5. Vastaa seuraaviin kysymyksiin vain siinä tapauksessa, että et osallistu ollenkaan tai osallistut vain harvoin kirkon toimintaan.

6) Mitä muuta haluat mahdollisesti kertoa kyselyn aihepiiriin liittyen? Voit esimerkiksi täsmentää ajatuksiasi kirkosta ja seurakunnastasi.

7) Anna halutessasi palautetta tästä kyselystä.

Tietojen lähetys

KIITOS VASTAUKSISTASI. 

Järjestelmänä Eduix E-lomake