Kyselylomake MS-taudin lääkehoitoon liittyvästä päätöksenteosta

 

Oletko aloittamassa/vaihtamassa tai aloittanut/vaihtanut kuukauden sisällä MS-taudin kulkua muuntavaa lääkitystäsi? Jos olet, käyttäisitkö siinä tapauksessa hetken aikaa tähän kyselyyn. Kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa MS-taudin lääkehoitoon liittyvästä päätöksenteosta.

 

Kyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista. Vastaaminen tapahtuu anonyymisti, eikä henkilöllisyytesi tule ilmi missään tutkimuksen vaiheessa. Vastaamalla autat minua pro gradu –opinnäytetyössäni Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelmassa.

 

Kiitos osallistumisestasi!

Terveisin Seija Apila, sähköpostiosoite: seijaap@student.uef.fi

 

Lääkehoidon aloitus/vaihto

Seuraavat väittämät koskevat mielipiteitäsi lääkehoidon aloituksesta tai vaihtamisesta. Punaisella olevat ovat pakollisia. Valitse mielipidettäsi parhaiten vastaava vaihtoehto: täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, ei mielipidettä, jokseenkin eri mieltä tai täysin eri mieltä.

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei mielipidettä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri meiltä
1. Halun osallistua lääkehoidosta aloituksesta päättämiseen.
Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei mielipidettä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri meiltä
2. Lääkäri saa tehdä lääkehoidon valintaan liittyvän päätöksen.
Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei mielipidettä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri meiltä
3. Lääkäri ja potilas (minä) teemme lääkehoidon päätöksen yhdessä.
Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei mielipidettä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri meiltä
4. Lääkäri kertoi eri vaihtoehtoja lääkehoidoista päätöksenteon avuksi.
Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei mielipidettä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri meiltä
5. Sain lääkäriltä tueksi eri tietolähteitä (Internet/kirjallisuus/tulosteet) ennen päätöksentekoa.
Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei mielipidettä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri meiltä
6. Lääkärin antamat tietolähteet auttoivat minua lääkehoidon päätöksen tekemisessä.
Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei mielipidettä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri meiltä
7. Etsin itse tietoja lääkehoidosta internetistä/kirjoista päätöksenteon tueksi.
Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei mielipidettä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri meiltä
8. Keskustelin lääkehoidon vaihtoehdoista muiden MS-tautia sairastavien kanssa.
Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei mielipidettä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri meiltä
9. Läheisen mielipide vaikutti lääkehoidon päätökseen.
Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei mielipidettä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri meiltä
10. Läheisen pitää olla tiedotettuna ja mukana lääkehoidon vaihtoehtoihin liittyvässä keskustelussa.
Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei mielipidettä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri meiltä
11. Lääkehoidon päätöstä auttoi toiselta terveydenhuollon ammattilaiselta saamani lisätiedot eri vaihtoehdoista.
Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei mielipidettä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri meiltä
12. Lääkehoidon päätökseeni vaikutti omat arvoni/mielipiteeni.
Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei mielipidettä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri meiltä
13. Keskustelimme lääkärin kanssa arvoistani/mielipiteistäni ennen lääkehoidon päätöstä.
Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei mielipidettä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri meiltä
14. Sain aikaa miettiä lääkehoidon vaihtoehtoja ennen päätöstä.
Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei mielipidettä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri meiltä
15. Minulta varmistettiin, että olen ymmärtänyt päätöksen vaikutukset.
Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei mielipidettä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri meiltä
16. Koen jääväni yksin lääkehoidon päätöstä tehtäessä.
Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei mielipidettä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri meiltä
17. Taloudellinen tilanteeni vaikutti lääkehoidon päätökseen.

Läheinen

18. Kuka on läheisesi:
19. Onko läheisesi ollut tietoinen sairaudestanne?
20. Onko läheisesi ollut tietoinen lääkehoidostanne?

Mielipiteenne StellarQ My MS-sovelluksen kehittämiseen ja käyttöön liittyen

Lähes kaikissa Suomen sairaanhoitopiireistä on käytössä neurologian erikoisalaan kuuluva MS-taudin hoidonseurantajärjestelmä nimeltään StellarQ MS. Seurantajärjestelmässä on myös potilaan/asiakkaan oma osio nimeltään My MS, jonka kautta voi välittää tietoa oireistaan ja elämänlaadustaan terveydenhuollon ammattilaisille. Seuraavat kysymykset liittyvät My MS -sovelluksen käyttöön. Jos et ole käyttänyt sovellusta, siirry kyselyssä eteenpäin vapaisiin vastauksiin.

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei mielipidettä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri meiltä
21. Minua auttoivat lääkärin StellarQ MS –sovelluksesta näyttämät tiedot lääkehoidon päätöksenteossa.
Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei mielipidettä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri meiltä
22. Toivoisin potilaan My MS –sovellukseen osion, jossa kerrotaan lääkehoidon aloitusvaiheessa eri vaihtoehdoista, suosituksista ja niiden vaikutuksista.
Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei mielipidettä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri meiltä
23. Toivoisin potilaan My MS –sovellukseen osion, jossa kerrotaan lääkehoidon vaihdossa eri vaihtoehdoista, suosituksista ja niiden vaikutuksista.
Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei mielipidettä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri meiltä
24. Olen saanut My MS -osioon käyttöön opastusta.
Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei mielipidettä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri meiltä
25. Olen käyttänyt My MS -osiota itsenäisesti.

Vapaat vastaukset

Jos et halua vastata, kirjoita vastauskenttään 3 (= Ei mielipidettä).

Taustatiedot

29. Sukupuoli:

Kirjaa ikä kokonaislukuna esimerkiksi 35

31. Asumismuoto:
32. Sosioekonominen asema

Tietojen lähetys

Muistathan vielä painaa tallenna -nappia.

Kiitos vastauksestasi ja aurinkoista talven jatkoa!

Järjestelmänä Eduix E-lomake