Ilmoittautuminen mentorointikoulutukseen

Etsimme bio- ja kiertotalouteen linkittyvien alojen osaajia jakamaan tietojaan ja taitojaan tulevaisuuden kollegoilleen.


4H kutsuu yhdessä ALL-YOUTH -tutkimushankkeen kanssa luonnosta, ympäristöstä sekä bio- ja kiertotaloudesta kiinnostuneita nuoria ja vapaaehtoisia mentoreita mukaan koulutuspäivään. Tilaisuudessa on tarkoitus pohtia mentoroinnin käytäntöjä ja löytää nuorille mentoreita bio- ja kiertotalousalan yrityksistä ja järjestöistä. Mentoreilla ja nuorilla on tilaisuus kohdata ja muodostaa mentorointisuhteita.

Useimmille nuorille biotalousalan ja kiertotalouden uudet työnkuvat ja työpaikat ovat tuntemattomia tai vähintäänkin etäisiä. Monet nuoret näkevät kuitenkin tärkeänä saada työskennellä alalla, jolla he kokevat edistävänsä kestävää kehitystä. Esimerkiksi ilmastonmuutosahdistus on monen nuoren hartioilla ja he haluavat tehdä asialle jotain.

Mentorointi on tunnistettu hyväksi osaamisen kehittämisen keinoksi. Mentoroinnista hyötyvät nuoret opiskelujen aikana, vastavalmistuttuaan ja jo työelämään siirryttyään. Näiden lisäksi mentoroinnista voi hyötyä nuori, joka on kiinnostunut esim. ympäristöasioista, metsistä ja kestävästä kehityksestä, muttei vielä ole löytänyt omaa opiskelupaikkaansa tai unelmien ammattiaan. Kyse on luottamuksellisesta, kaksi kuukautta kestävästä suhteesta, joka parhaimmillaan on antoisa oppimiskokemus molemmille osapuolille. Tapaamiskerrat ja -tavat mantori ja aktori sopivat keskenään. Alussa pari tekee mentorointisopimuksen, jossa määritellään tavoitteet ja käytännöt. Mentorointiohjelman kohderyhmään kuuluvat 16-30-vuotiaat nuoret - etenkin peruskoulua lopettelevat ja toisen asteen koulutukseen hakeutuvat tai sitä aloittelevat nuoret.


Mentorointikoulutus järjestetään Joensuussa Itä-Suomen yliopistolla 24.9. klo 9-16. Tarkempi ohjelma selviää lähiaikoina. Voit myös vinkata tutusta/kollegasta, joka voisi olla innostunut mentoroimaan.


Lisätietoja:
Tutkijatohtori Nina Tokola

nina.tokola@uef.fi
050 303 1909

 

Tiedot

Tietojen lähetys

Järjestelmänä Eduix E-lomake