Uraohjauksen erikoistumiskoulutus -hakulomake

Uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen (30 op) tavoitteena on kehittää ja syventää uraohjauksen tehtävissä toimivien eri alojen ammattilaisten osaamista sekä asiantuntijuutta. Koulutus on monialainen ja se on tarkoitettu ensisijaisesti soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka toimivat uraohjaustehtävissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. 

Valinta opintoihin perustuu em. kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden ilmoittautumisjärjestykseen.

Hakemukseen liitetään:

  1. kopiot tutkintotodistuksista
  2. ansioluettelo tai selvitys työkokemuksesta
  3. vapaamuotoinen max. 2 sivun mittainen motivaatiokirje

Hakuaika päättyy pe 20.12. 2019 klo 15.00

Tietoa liitteiden toimittamisesta lomakkeen lopussa.

 

Henkilötiedot

suomi ruotsi
Asiointikieli

Pohjakoulutus

Valitse oikea pohjakoulutusvaihtoehto

Työkokemus ohjausalalta

Valitse työkokemustasi ohjausalalta vastaava vaihtoehto ?

Muuta huomioitavaa

Tietojen lähetys

Palautettavat liitteet:

1. Kopiot tutkintotodistuksista
2. Ansioluettelo tai selvitys työkokemuksesta
3. Vapaamuotoinen max. 2 sivun mittainen motivaatiokirje

Mikäli edellä mainittu soveltuva korkeakoulututkinto on suoritettu ulkomailla, täytyy hakemukseen liittää myös Opetushallituksen tai suomalaisen yliopiston antama vastaavuustodistus. Mikäli suoritettuun tutkintoon sisältyneet yliopistolliset opintokokonaisuudet eivät näy tutkintotodistuksesta yksiselitteisesti, on hakijan liitettävä mukaan tutkinnon myöntäneen oppilaitoksen selvitys tutkinnon sisällöstä ja laajuudesta.

Liitteet toimitetaan tämän lomakkeen yhteydessä liitetiedostona tai sähköpostin liitteenä viimeistään 22.12. klo 15:00 mennessä osoitteeseen paivi.rosenius@uef.fi (sähköpostiin otsikko LIITTEET Uraohjauserko-hakemus). Mikäli liitteitä ei ole toimitettu ajoissa, ilmoittautumista ei hyväksytä.

Liitetiedoston toimittaminen:

- Skannaa ja tallenna todistukset ensin tietokoneellesi yhtenä tai useampana tiedostona. 

- Paina "Tallenna". Browse > Valitse oikea tiedosto > "Lähetä tiedosto". Jos tiedostoja on useita, toista Browse - Lähetä tiedosto.

- Kun tiedostot on lähetetty, paina "Tallennus valmis". Kun olet täyttänyt lomakkeen (liitetiedostoilla tai ilman), muista vielä painaa "Tallenna".

Hakemuksessa mainitut tiedot tarkastetaan alkuperäisistä todistuksista opintojen alkaessa. Virheelliset tiedot saattavat johtaa opinto-oikeuden menettämiseen. 

Lue valintaperusteista, valintamenettelystä ja valinnan tulosten julkistamisesta: https://uraohjauserko.fi/hae-opiskelemaan/ 

 

Järjestelmänä Eduix E-lomake