LUKIVAIKEUSKYSELY TYÖIKÄISILLE

Vastaa huolellisesti JOKAISEEN KYSYMYKSEEN!

Valitse se vaihtoehto, joka vastaa parhaiten mielipidettäsi.

Kyselyn vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Vastaajan henkilöllisyys ei tule ilmi missään vaiheessa.

 

TAUSTAA

Mikä on sukupuolesi?
Mikä on siviilisäätysi?

KOULUTUS

AMMATTI TAI TYÖTEHTÄVÄ

TYÖKYKY

1. Oletetaan, että työkykysi on parhaimmillaan saanut 10 pistettä. Minkä pistemäärän antaisit nykyiselle työkyvyllesi?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(Täysin työkyvytön = 0, Täydellinen työkyky = 10)
2. Onko työsi vaatimuksiltaan pääasiassa (yli puolet työajasta)
3. Millaiseksi arvioit nykyisen työkykysi henkisten vaatimusten kannalta? (Tällä tarkoitetaan kiirettä, työtehtävien sujumista ja suhteita työkavereihin)
4. Kuinka monta kokonaista päivää olet ollut poissa työstä terveydentilasi vuoksi viimeisen vuoden (12 kk) aikana?
5. Uskotko, että terveytesi puolesta pystyisit työskentelemään nykyisessä ammatissasi vanhuuseläkkeeseen asti?

LUKIVAIKEUDEN VAIKUTUS TYÖNTEKOON

6. Onko sinulla diagnosoitu lukivaikeus?
7. Onko lukivaikeutesi

8. Esiintyykö sinulla työssäsi seuraavia vaikeuksia?

A) Lukemisen ja/tai kirjoittamisen virheitä
B) Sujuvan lukemisen hitautta ja/tai työläyttä
C) Tuottavan kirjoittamisen hitautta ja /tai työläyttä
D) Pitkien tekstien, kuten ohjeiden ja raporttien, ymmärtämisen ja muistamisen hankaluuksia
E) Asioiden mieleen painamisen ja muistissa pitämisen hankaluuksia
F) Työtehtävien keskeytyksiä
G)Työtehtäviin keskittymisen haasteita
H) Aikatauluissa pysymisen haasteita
I) Omien työtehtävien suunnittelun haasteita
J) Omien työtehtävien organisoinnin haasteita
9. Onko lukivaikeudesta haittaa nykyisessä työssäsi? (Klikkaa YKSI sopiva vaihtoehto)

TYÖPAIKAN TOIMET

Onko työpaikallasi tehty muutoksia työjärjestelyihin lukivaikeutesi vuoksi?
Kuinka paljon koet saavasi tukea työkavereiltasi
1 2 3 4 5
(erittäin vähän = 1 -> erittäin paljon = 5)

Tietojen lähetys

PALJON KIITOKSIA AJASTASI JA VASTAUKSISTASI!

Sari Witting
puh. 050 543 5424
sariwi @ student.uef.fi

Järjestelmänä Eduix E-lomake