Anna palautetta Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opetuksesta

Pyydämme, että arvioit omaa oppimistasi ja annat palautetta opintojakson opetuksesta. Palautteesi on tärkeä ja se tukee opetuksen kehittämistyötä Avoimessa yliopistossa.

 

Opintojakso

Palaute

Arvioi opetusta ja oppimistasi asteikolla 1 - 5. [5 = Olen eniten samaa mieltä, 1 = Olen vähiten samaa mieltä]
5 4 3 2 1 en osaa sanoa
Ymmärrykseni opetettavasta aiheesta lisääntyi
Opiskeluilmapiiri oli kannustava
Opintojakson sisältö vastasi tavoitteita
Opin paljon ja saavutin hyvin oppimistavoitteeni
Sain riittävästi ohjausta opintojen aikana
Sain riittävästi palautetta oppimisesta opintojen aikana
Käytetyt työskentelytavat edistivät oppimistani
Käytännön järjestelyt olivat toimivia
Oppimateriaali edisti oppimistani
Käytin riittävästi aikaa opiskeluun
Arvioi opiskelun vaatimaa työmäärää verraten sitä jakson opintopistelaajuuteen (1 op = noin 27 tuntia)
liian suuri sopiva liian pieni
Opintojakson vaatima opiskeluaika oli
Kyllä Ehkä En En osaa sanoa
Suosittelisitko koulutusta muille?

Taustatiedot

Tietojen lähetys

Kiitos palautteestasi!

Järjestelmänä Eduix E-lomake